PREFABRYKATY BETONOWE DLA BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO

Elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne wykorzystywane w kolejnictwie:

 • obudowy tuneli sklepionych,
 • bezpodsypkowe nawierzchnie tramwajowe i kolejowe,
 • prefabrykowane podkłady kolejowe żelbetowe lub sprężone,
 • płyty torowisk tramwajowych i przejazdów kolejowych,
 • ścianki oporowe typu L,
 • elementy wsporcze sieci trakcyjnych,
 • płyty peronowe NG i P,
 • elementy kolejowych przepustów ramowych,
 • kolejowe przejścia i mosty,
 • stopnie skarpowe,
 • korytka skarpowe trapezowe,