Oferowane materiały

Jakie prefabrykaty betonowe możemy Ci zaoferować?

01
Budownictwo drogowe

W ofercie prefabrykaty betonowe wykorzystywane w budownictwie drogowym, mi.n. płyty drogowe (MON, JOMB), płyty chodnikowe oraz kostka brukowa.

pełna oferta

02
Budownictwo mieszkaniowe

W swojej ofercie posiadamy szeroki zakres prefabrykatów betonowych wykorzystywanych do budowy domów, oraz w budownictwie przemysłowym.
pełna oferta

03
Budownictwo kolejowe

Prefabrykaty betonowe kolejowe są kompletnym i przemyślanym rozwiązaniem pozwalającym zoptymalizować czas i koszty prac w budownictwie kolejowym.
pełna oferta

04
Budownictwo mostowe

Prefabrykaty betonowe mostowe pozwalają na sprawną realizację inwestycji, skrócenie czasu prac oraz uproszczenie konstrukcji, przy zachowaniu wysokiej jakości.
pełna oferta