Prefabrykaty betonowe dla budownictwa drogowego

Drogownictwo – Elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne:

 • płyty drogowe ( MON, JOMB ),
 • korytka odwadniające,
 • krawężniki,
 • obrzeża,
 • elementy oporowe L i T,
 • rury betonowe,
 • mury oporowe,
 • bloki betonowe LEGO
 • płyty chodnikowe,
 • kostka brukowa przemysłowa ( Holland/Behaton ),
 • prefabrykowane bloczki betonowe ( LEGO ),
 • wysepki bezpieczeństwa dla pieszych,
 • krawężniki i obrzeża chodnikowe,
 • oblicowania murów oporowych z gruntu zbrojonego,
 • schody skarpowe,
 • bariery drogowe,
 • bariery czołowe,
 • płyty ściekowe (korytkowe, trójkątne),
 • ścieki pod chodnikowe (trapezowe, korytkowe),
 • wpusty ściekowe,
 • studzienka wpadkowa,
 • wylot drenu,
 • dyble betonowe do umocnienie ścieku na skarpach,
 • umocnienie rowu,
 • ażurowe umocnienia skarp ( MEBA ),
 • ekrany akustyczne,
 • odwodnienia liniowe,
 • ścieki skarpowe,
 • wpusty uliczne,
 • mała architektura (np. palisady, ogrodzenia, gazony),

Nasze materiały znajdują zastosowanie przy utwardzaniu dróg dojazdowych, chodników, placów składowych, placów manewrowych, składowisk recyclingu, utwardzaniu skarp/rowów a także innych nawierzchni gdzie liczy się szybkość realizacji bez konieczności poniesienia wysokich kosztów.